Under Eye Filler

Why is Under Eye Light Filler Performed?

Göz altı ışık dolgusu; göz altındaki çukurların ve yorgun görünümün giderilmesi için yapılan estetik bir işlemdir. Bu tedavi, göz altı bölgesindeki hacim kaybını doldurmak ve cildin daha pürüzsüz bir görünüm kazanmasını sağlamak amacıyla uygulanır. Hyaluronik asit gibi deri altına enjekte edilen dolgu maddeleri kullanılarak göz altındaki ince cilt altındaki boşluklar doldurulur ve bu bölgeye doğal bir dolgunluk kazandırılır. Göz altı dolgusu, yüzün daha genç ve dinlenmiş bir ifade kazanmasına katkıda bulunur, böylece kişinin genel yüz estetiği ve ifadesi iyileşir.

goz-alti-isik-dolgusu

How is Under Eye Light Filling Done?

Under-eye light filling is an aesthetic procedure performed to remove the hollows under the eyes. The procedure begins with a detailed evaluation of the patient’s under-eye area. The specialist selects the most suitable filler according to the patient’s needs and hyaluronic acid is usually preferred. This substance is carefully injected under the skin in the under-eye area through a fine needle or cannula. During the injection process, the filler fills the hollows under the eyes and gives the area a natural fullness. The procedure is painless or involves minimal discomfort and can be made comfortable with local anesthesia. Slight swelling or bruising may occur after the procedure. However, these effects subside in a short time. Under-eye fillers give the face a more youthful and rested expression and the results can be observed immediately.

How Long Does Under Eye Filler Last?

The permanence of under-eye fillers varies depending on the type of filler used and the skin structure of the person. When hyaluronic acid-based fillers are used, the effect of the filler lasts from 6 months to 1 year. The body naturally absorbs this filler over time. Therefore, its effect decreases slowly. Other factors that affect the permanence of the filler include the person’s metabolic rate, lifestyle and skin care routines. For longer lasting and consistent results, the filler may need to be renewed or refreshed periodically.

Does Under Eye Light Filling Damage the Eye?

Under-eye light filling does not harm the eye when applied correctly. This procedure focuses on the under-eye area and has no direct interaction with the eye itself. The filler is injected under the skin under the eye and acts on the tissues in this area. However, as with any medical procedure, there are risks if the under-eye light filler is applied incorrectly. For this reason, it is important that the treatment is only performed by specialized and experienced doctors. Experts minimize the risks and ensure a safe treatment by using the right techniques and appropriate materials.

Under Eye Light Filler Price 2024

Göz altı ışık dolgusu fiyatlarını etkileyen önemli faktörler arasında kullanılan dolgu maddesinin türü, dolgu markası, tedaviyi yapan uzmanın tecrübesi ve klinik yer alır. Ayrıca, hastanın ihtiyacına bağlı olarak gerekli olan dolgu miktarı da fiyat üzerinde etkili olabilir. Dolayısıyla, göz altı ışık dolgusu fiyat bilgisi hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Get a
Free Quote Now!