Botulinum Toxin Applications

What is Botulinum Toxin?

Botulinum toxin is a type of neurotoxin used mainly in aesthetic and medical treatments. It works by relaxing muscles and temporarily stopping some muscle activity. In the aesthetic field, botulinum toxin is particularly used to reduce wrinkles on the face; for example, it is effective in removing fine lines on the forehead, around the eyes and between the eyebrows. In medical treatments, it is used to treat migraines, excessive sweating (hyperhidrosis) and some muscle spasms. Botulinum toxin injections are quick and less painful.

For What Purpose Are Botulinum Toxin Applications Performed?

Botulinum toksin enjeksiyonu çeşitli estetik ve tıbbi amaçlarla yaygın olarak kullanılan bir tedavi yöntemidir. Estetik alanda, botulinum toksin enjeksiyonları özellikle yüz bölgesindeki ince çizgilerin ve kırışıklıkların azaltılmasında etkilidir. Bu enjeksiyonlar, alın, göz çevresi ve kaş arasındaki kasları gevşeterek, mimik çizgilerinin görünümünü yumuşatır ve daha genç bir görünüm sağlar. Tıbbi kullanımlarda ise, botulinum toksin enjeksiyonları kas spazmlarını, aşırı terlemeyi (hiperhidroz) ve kronik migren gibi durumları tedavi etmek için kullanılır. Bu tedavi yöntemi, ilgili kas gruplarına uygulanan küçük dozlarda toksin enjekte edilmesiyle gerçekleştirilir. Hızlı ve etkili sonuçlar sunar. Ancak, botulinum toksin enjeksiyonlarının olası yan etkileri ve kişiye özel riskleri hakkında bilgi almak için deneyimli bir sağlık profesyoneline danışmak önemlidir. Her hastanın ihtiyacına ve sağlık durumuna göre uygun bir tedavi planı oluşturulmalıdır.

yüze-botulinum-uygulamasi

Who is Facial Botox Suitable for?

Suitable candidates for botulinum toxin application to the upper face are;

  • People with Mimic Lines: People with mimic lines between the forehead, eye contour and eyebrow.
  • Healthy Individuals: Healthy individuals without any neurological disease and without allergy to botulinum toxin.
  • Those with Realistic Expectations: People who have realistic expectations about the potential outcomes of treatment and understand the limitations of the procedure.

How Is Facial Botox Done?

The following steps are followed during botulinum toxin injection into the face;

Evaluation and Planning: First of all, the patient’s face is evaluated and the areas to be injected are determined.

Preparation: The area to be treated is cleaned and local anesthetic cream is applied.

Injection: Botulinum toxin is injected into the targeted muscles in appropriate doses using fine needles. This process allows the muscles to relax temporarily. Thus, wrinkles and lines are reduced.

Afterwards Patients can return to their daily activities immediately after the injection. It is necessary to avoid putting pressure on the application area and not to exercise excessively.

After botulinum toxin application, full results are seen in an average of 10-15 days after the 2nd day. Botox effect lasts 3-6 months. In case of any side effects or complications, it is necessary to contact a health professional immediately.

Is Botulinum Toxin Application Safe?

Botulinum toxin (Botox) application is a safe treatment method when performed correctly and by experienced healthcare professionals. This application is approved by the FDA (American Food and Drug Administration) and is widely used in aesthetic and medical treatments. However, as with any medical procedure, there may be some risks and side effects in botulinum toxin applications. These side effects are mild and temporary and may include symptoms such as redness at the injection site, bruising, headache or temporary muscle weakness. It is also very important to administer the correct doses and in the correct areas. Therefore, before starting botulinum toxin treatment, it is important to find out about the experience and training of the specialist who will perform the procedure and to make a preliminary assessment.

Who Cannot Have Botulinum Toxin Application?

Botulinum toxin treatment is not suitable for everyone and should not be performed on people with certain special conditions. First of all, people with a known allergy to botulinum toxin or any of its ingredients should not undergo this treatment. Also, botulinum toxin treatment is not recommended for people with muscle control problems, especially neurological diseases such as myasthenia gravis or ALS. It is also not suitable for women during pregnancy and breastfeeding, as the effects of the treatment during these periods are not fully known. Finally, botulinum toxin injections should not be given in infected skin areas or near the area to be treated.

2024 Botulinum Toxin Prices

Botulinum toksin fiyatları çeşitli faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Fiyatlandırma, uygulanan bölgenin genişliği, kullanılan toksin miktarı ve tedaviyi yapan uzmanın deneyimi gibi unsurlara göre belirlenir. Ayrıca, tedavinin yapıldığı klinik veya merkez de fiyatları etkileyebilir. Bu nedenle en doğru ve güncel fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Get a
Free Quote Now!